Art.nr Beskrivning Kostnad Antal   
55719 Dahlstedt/Ågren, Övre Norrlands bygdemål 200:00
Umeå/1954/hft/A/
Tillbaka