Art.nr Beskrivning Kostnad Antal   
44076 Bengtsson Richard, Vid stadens hank och stör. Tullstugor, portar och bommar i svenska städer 1622-1810 140:00
/1998/hft/A-/
Tillbaka