Art.nr Beskrivning Kostnad   
49636 Almstedt Tore, Preliminary Report on certain Swedish freshwater Oligochaeta 30:00 Köp
Lund/1946/hft/AB+/särtryck
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49637 Almstedt Tore, Preliminary Report on certain Swedish freshwater Oligochaeta 30:00 Köp
Lund/1946/hft/AB+/särtryck
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49638 Angel/Wolseley, Levande vatten 175:00 Köp
Norst/1982/imo/AB+/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49639 Buchsbaum/Milne, Living Invertebrates of the World 150:00 Köp
Hamilton/1960/inb/AB+/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49640 Carlin-Nilsson Börje, Planktonproduktionen i Motala ström vid Fiskeby 1935 45:00 Köp
//hft/AB+/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49641 Cohat Yves, Valarnas liv och död 60:00 Köp
Bergh/1993/hft/AB+/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49642 Cousteau J.Y., Den tysta världen 90:00 Köp
For/1954/inb/A-/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49643 Cousteau/Diole, Sjöbjörnar sjöelefanter valrossar 45:00 Köp
AoK/1981/hft/A-/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49644 Cousteau/Diolé, Bläckfiskar 60:00 Köp
AoK/1981/hft/AB+/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49645 Cousteau/Diolé, Delfiner 65:00 Köp
AoK/1978/hft/A-/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49646 Curry-Lindahl Kai, Fiskarna i färg 70:00 Köp
AoW/1961/imo/AB+/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49647 Curry-Lindahl Kai, Fiskarna i färg 50:00 Köp
AoW/1969/inb/AB+/brynt rygg
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49648 Devaney Carole, Killer shark the biology and behaviour of maneating sharks 90:00 Köp
Orbis/1975/hft/AB+/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49649 Eriksson/Johnson, Fisken 110:00 Köp
LT/1978/inb/A-/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49650 Fichtelius/Sjölander, Människ.,kaskelotval.o kunskap.träd 30:00 Köp
WoW/1972/pock/A-/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49651 Fraas E., Der Petrefaktensammler 300:00 Köp
Stuttgart/1910/inb/AB+/dek.klot ngt nött
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49652 Fältbiologerna, Liv och död i Östersjön 50:00 Köp
Sthlm/1982/hft/A-/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49653 Haamer Joel, Musselodling 70:00 Köp
Forum/1977/inb/A-/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49654 Hanson B., Spiselige muslinger 250:00 Köp
Krist/1876/hft/A-/m.3 plancher
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49655 Holmgren Nils, Ur havets djup 45:00 Köp
Bonn/1925/hft/AB+/ngt nött
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49656 King P.E., British sea spiders 75:00 Köp
London/1974/hft/A-/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49657 Kuckuck Dr., Der Strand Wanderer 225:00 Köp
Munch/1922/inb/AB+/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49658 Larsen/Schmidt-Luchs, Lystfiskerens billedleksikon. Ferskvandsfisk 120:00 Köp
Ladem/1979/imo/AB+/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49659 Larsen/Schmidt-Luchs, Lystfiskerens billedleksikon. Saltvandsfisk 120:00 Köp
Ladem/1979/imo/AB+/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49660 Lindner Gert, Snäckor och musslor i världshaven 145:00 Köp
Norst/1976/inb/A-/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49661 Maitland/Linsell, Europas sötvattenfiskar 135:00 Köp
Bonn/1978/hft/AB+/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49662 Maitland/Linsell, Europas sötvattenfiskar 120:00 Köp
Bonn/1978/hft/AB+/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49663 Mandahl-Barth Georg, Vad jag finner på stranden 75:00 Köp
Viking/1957/imo/A/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49664 Mälk August, Med havet till vagga 40:00 Köp
NoK/1938/hft/AB+/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49665 Nilsson/Jägersten, Liv i hav 125:00 Köp
Tid/1959/imo/AB+/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49666 Odh Lotten, Delfiner & människor.Möten, mystik och forskning 100:00 Köp
Global//hft/A-/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49667 Palm Nils-Bertil, Structure and physiology of the stink glands in Tribolium destructor Uytt. (Col.) 30:00 Köp
Lund//hft/AB+/särtryck
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49668 Ruttner Franz, Grundriss der Limnologie 80:00 Köp
Berlin/1962/inb/AB+/3. Auflage
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49669 Sacher Rainer, Vatten överallt 25:00 Köp
Bergh/1980/inb/A-/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49670 Schindler Otto, Guide to freshwater fishes 100:00 Köp
ToH/1957/imo/AB+/with dw
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49671 Spärck R., Havsforskningen under det nittonde århundradet 100:00 Köp
Norst/1924/hft/AB+/Nr.40/500
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49672 Stix/Abbott, The Shell : gift of the sea 170:00 Köp
Abradale/1984/imo/AB+/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49673 Stonehouse/Camm, Havets däggdjur 70:00 Köp
WoW/1983/inb/A-/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49674 Streble/Krauter, Das Leben im Wassertropfen 140:00 Köp
Kosmos/1978/imo/AB+/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49675 Thompson/Brown, British Opisthobranch Molluscs 90:00 Köp
London/1976/hft/A-/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49676 Weimarck Henning, Monograph of genus cliffortia 50:00 Köp
Glee/1934/hft/A-/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49677 Ventura/Ceserani, Den stora boken om havet 90:00 Köp
HJ/1981/inb/A-/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49678 Woodward Fred, Snäckor 45:00 Köp
Könemann/1998/hft/A-/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49679 Yonge C.M., British Marine life 75:00 Köp
Collins/1944/imo/AB+/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49680 Fishes. A guide to european sea fishes and fishing 35:00 Köp
Hamlyn/1966/pock/AB+/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49681 Fiskar i miljö 40:00 Köp
Gebers/1981/hft/AB+/ngt nött
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49682 Neptuns kabinett. Snäckan och musslan i naturen , konsten och symboliken 70:00 Köp
Lund/1985/hft/A-/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49683 Oceanerna. Ymer 1991 90:00 Köp
//inb/A-/årgång 111
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49684 The Scallop. Studies of a shell and its influences on humankind 350:00 Köp
Shell/1957/inb/A-/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
49685 Valar och valfångst 45:00 Köp
FIB//inb/AB+/