Art.nr Beskrivning Kostnad   
37529 Buday George, The History of the Christmas Card 225:00 Köp
Spring/1964/imo/AB+/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37530 Christensen Sten, Danmark Skilling 1851-1871 60:00 Köp
SFF/1972/hft/A-/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37531 Christies,Robson Lowe, Selected postal history rarities 45:00 Köp
/1985/hft/A-/18/6-1985
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37532 Christies,Robson Lowe, The Robert A Paliafito coll.1861-68 30c iss. 75:00 Köp
/1990/hft/A-/12/6-1990
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37533 Christies,Robson Lowe, The Tara coll.of conf.st.stamp o cov. 60:00 Köp
/1986/hft/A-/19/3-1986
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37534 Christies,Robson Lowe, US,conf.st.,br.emp.,post.hist. 60:00 Köp
/1985/hft/A-/19-20/9-1985
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37535 Eriksson Hans, Helsaker med järnvägsmotiv I Öst-Europa 170:00 Köp
Sthlm/1981/hft/A-/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37536 Eriksson/Lindström, Frimärken med järnvägsmotiv 1-3 375:00 Köp
//hft/A/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37537 Eriksson/Lindström, Frimärken med järnvägsmotiv del 3 90:00 Köp
//hft/A/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37538 Eriksson/Lindström, Frimärken med järnvägsmotiv I Europa 170:00 Köp
SJF/1971/hft/A-/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37539 Ettlinger/Holloway, Compliments of the season 75:00 Köp
Penguin/1947/inb/A-/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37540 Fischerström Ivan W., Posten 130:00 Köp
Bok och Bild/1970/imo/AB+/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37541 Färnström Nils, Falskt.Frimärksförfalskare och falska frimärke 95:00 Köp
NoK/1975/inb/AB+/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37542 Goodbody/Hart, Railways on stamp.I Eastern Europe 60:00 Köp
Picton/1974/hft/A-/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37543 Grape Ernst, Enhetsportot och frimärket 150:00 Köp
Sthlm/1955/inb/A-/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37544 Haij Curt, Svensk lösen 50:00 Köp
SFF/1973/hft/AB+/några lösa blad
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37545 Hardtmut Alexander, Schule der Philatelie 90:00 Köp
/1940/inb/AB+/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37546 Hill C.W., Picture Postcards 35:00 Köp
Shire/1987/hft/A/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37547 Hogemann G.A., Danmarks og Vestindiens frimaerker 1-3 450:00 Köp
Köp/1941/inb/AB+/två band
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37548 Häger Ullrich, Grosses Lexikon der Philateli 1-2 300:00 Köp
Bertelsmann/1978/imo/A-/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37549 Lindgren Erik, Berättelser från glesbygd 70:00 Köp
/1988/inb/A-/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37550 Lindgren Erik, Kommunikation i Kinnevald 70:00 Köp
/1985/inb/A-/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37551 Lindgren Erik, Kongaposten 70:00 Köp
/1987/inb/A-/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37552 Lindgren Erik, Mitt i Småland.Om post i Norrvidinge 70:00 Köp
/1989/inb/A-/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37553 Lindgren Erik, Posten i Njudung.Berättelser från två sekler 70:00 Köp
/1989/inb/A-/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37554 Lindgren Erik, Posten i samhället.Skildr.fr.fyra sekel 90:00 Köp
/1986/inb/A-/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37555 Lindgren Erik, På post i Mo härad 70:00 Köp
/1989/inb/A-/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37556 Lindgren Erik, På post i norra Småland.Berättelser från två sekler om posten i Vedbo 70:00 Köp
/1990/inb/A-/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37557 Michel, Privatganzsachen-katalog 1977 60:00 Köp
//hft/A-/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37558 Monahan Valerie, Collecting Postcards in colour 1914-1930 175:00 Köp
Blandford/1980/imo/AB+/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37559 Möller Reinhold, Das Neumünster-Album II 150:00 Köp
Rathjel/1991/inb/A-/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37560 Nilebrant/Johansson, Från fjäderbrev till flygpost 110:00 Köp
NoK/1974/inb/A-/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37561 Nörgaard Max, Danske tekst-maskinstempler 1924-49 m.prisfort. 45:00 Köp
Köp//hft/A/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37562 Pedersen Kenno, Strandvejen set paa gamle postkort 125:00 Köp
NoForl//imo/AB+/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37563 Rune Jan A., Med världen i brevlådan-vykort berättar 225:00 Köp
Traf-Nost/2008/inb/A/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37564 Schultz-Steinheil H., Handbok över svenska tillfällighetspoststämplar 1866-1942 115:00 Köp
Sthlm/1943/inb/AB+/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37565 Sothebys, Postage stamps of the world 125:00 Köp
/1986/hft/A-/10-11/4-1986
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37566 Sothebys, Postage stamps of the world 75:00 Köp
/1988/hft/A-/24/11-1988
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37567 Sothebys, Stamps of NZ 1873-1935,The Midas coll. 150:00 Köp
/1989/inb/A-/11/12-1989
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37568 Sothebys, The Tara coll.of conf.st.stamp o cov. 90:00 Köp
/1989/hft/A-/11-12/5-1989
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37569 Sothebys, The Tara coll.of conf.st.stamp o cov. 90:00 Köp
/1989/hft/A-/8-9/11-1989
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37570 Tullberg Sigurd, Frimärkenas Sverige. Sveriges frimärken 130:00 Köp
Sthlm/1975/imo/AB+/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37571 Tullberg Sigurd, Frimärkssamlaren 40:00 Köp
Prism/1970/pock/AB+/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37572 Tullberg Sigurd, Handbok för filatelister 125:00 Köp
BoB/1972/imo/A-/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37573 Törnquist Leif, De svenska fälttecknen och deras historia 50:00 Köp
//hft/AB+/med ded., särtryck
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37574 Venman/Mead, RF 1989 Picture Postcard Catalogue 120:00 Köp
//hft/AB+/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37575 Yvert et Tellier, 1987 tome 3 Timbres dÉurope de lóuest 75:00 Köp
//hft/A-/Katalog
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37576 Zilliacus Laurin, Det gula hornet. Glimtar ur postens oroliga historia 90:00 Köp
NoK/1958/hft/A-/
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37577 Zumstein, Europa mitte 1986 65:00 Köp
//hft/AB+/utgallrat bibl.band
  
  
Art.nr Beskrivning Kostnad   
37578 Zumstein, Europakatalog 1948 50:00 Köp
//inb/AB+/
  

Visar bok 1-50 av 78
[Första]  [Föregående]  [Nästa]  [Sista]